Előadások, poszterek

A 8. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés díjazottainak listája

Legjobb Fiatal Előadói Díj

I. helyezés

Arató Róbert és Audétat, Andreas: A zsebmagmakamra: avagy a kísérleti geokémia szerepe a gránitok redox-állapotának megértésében

Kis Annamária, Weiszburg Tamás, Dunkl István, Koller, Friedrich, Váczi Tamás és Buda György: A mórágyi granitoidok genetikája cirkon vizsgálatok tükrében

 

II. helyezés

Spránitz Tamás, Józsa Sándor, Kovács Zoltán, Váczi Benjámin és Török Kálmán: A Soproni-hegység turmalinban gazdag metamorf kőzeteinek petrográfiai elemzése és genetikai értelmezése

 

III. helyezés

Miklós Dóra és Józsa Sándor: Törmelékes összletek komplex petrográfiai vizsgálata a Borjúsréti-völgy (Nyugat-Mecsek) miocén kavicsos rétegsorának példáján

Obbágy Gabriella, Dunkl István, Józsa Sándor, Silye Lóránd és von Eynatten, Hilmar: Az Erdélyi-medence paleogén fejlődése a nehézásványok tükrében

 

Legjobb Poszter Díj

I. helyezés

Kovács Zoltán, Kövér Szilvia, Fodor László és Schuster, Ralf: Új Sm/Nd koradat a Tóbérclápai-kőfejtő plagiogránit gránátjából

Németh Bianka, Lukács Réka és Harangi Szabolcs: Előzetes szilikátolvadék–zárvány vizsgálatok a Csomád vulkánról

II. helyezés

Bereczki László, Markos Gábor, Gärtner Dénes, Friedl Zoltán, Musitz Balázs és Maros Gyula: Szerkezeti modellezések a Pannon-medence szinrift részmedencéiben

Pálos Zsófia, Kovács István János, Karátson Dávid, Biró Tamás, Sándorné Kovács Judit, Bertalan Éva, Besnyi Anikó, Falus György és Fancsik Tamás: Mit mondhat a Börzsöny magmáinak viztartalmáról a plagioklászok nyomnyi hidroxiltartalma?

 

Magyarhoni Földtani Társulat különdíja

Legközérthetőbb Előadás Díj

Arató Róbert és Audétat, Andreas: A zsebmagmakamra: avagy a kísérleti geokémia szerepe a gránitok redox-állapotának megértésében

 

A 8. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés előadásainak és posztereinek listája

 

Aradi László Előd, Hidas Károly, Berkesi Márta, Kovács István János, Szabó Csaba

A köpenylitoszféra fejlődése a Stájer-medence alatt

 

Arató Róbert, Audétat, Andreas

A zsebmagmakamra: avagy a kísérleti geokémia szerepe a gránitok redox-állapotának megértésében

 

B. Kiss Gabriella, Kapui Zsuzsanna, Skoda Péter, Lovász Anikó, Benkó Zsolt, Czuppon György, Garuti, Giorgio, Zaccarini, Federica

Vulkanogén masszív szulfid ércesedések eredetének nyomozása: esettanulmányok az Appenninekből és a Dinaridákból

 

Benkó Zsolt, Nagy Dávid, Jáger Viktor, Szepesi János, Pécskay Zoltán, Ott, Ulrich, Kocsisné Pető Mária

A Cassignol-Gillot módszer bevezetése az MTA Atomki IKER Központjában

 

Bereczki László, Markos Gábor, Gärtner Dénes, Friedl Zoltán, Musitz Balázs, Maros Gyula

Szerkezeti modellezések a Pannon-medence szinrift részmedencéiben

 

Berkesi Márta, Pintér Zsanett, Czuppon György, Kovács István János, Ferrero, Silvio, Boiron, Marie-Christine, Szabó Csaba

Asztenoszféra-eredetű fluidumok spinell lherzolitokban: esettanulmányok Északkelet-Ausztráliából és

Kamerunból

 

Biró Tamás, Kovács István János, Karátson Dávid, Stalder, Roland, Király Edit, Falus György, Fancsik Tamás, Sándorné Kovács. Judit

„Száraz” kvarc feonokristályok ignimbritekben – a kitörési folyamatok, a nagy hőmérsékletű lerakódás és a kristályok jellemzőinek hatása a névlegesen vízmentes ásványok dehidratációjára

 

Czuppon György, Demény Attila, Leél-Őssy Szabolcs, Siklósy Zoltán, Ke, Lin, Oruc, Baykara, Choan-Chou, Shen

8200-as esemény egy béke-barlangi cseppkő H-C-O stabilizotóp-összetétele alapján: következtetések a csapadék forrásrégiójában történt változásra

 

Cseresznyés Dóra, Király Csilla, Czuppon György, Szabó Zsuzsanna, Szabó Csaba, Falus György

Különböző karbonát ásványok C, O és H stabil izotóp vizsgálata egy magyarországi természetes CO2 előfordulás homokkő rezervoár kőzetében

 

Falus György, Szabó Zsuzsanna

Kőzet-víz kölcsönhatás – verifikálás, számszerűsítés és előrejelzés az üledékes medencétől az épített környezetig

 

Fehér Kristóf, Józsa Sándor, Sági Tamás

A Somlyó és Szamár-hegy alkáli magmás kőzeteinek petrográfiai és ásványkémiai vizsgálata

 

Forray Viktória, Király Csilla, Káldos Réka, Kovács István János, Falus György, Szabó Csaba

A Mihályi–Répcelak természetes CO2-felhalmozódás konglomerátum kifejlődésű tároló kőzetének petrográfiai vizsgálata

 

Füri Judit, Thamóné Bozsó Edit

Magyarországi kvarc minták termoanalitikai vizsgálata

 

Gherdán Katalin, Weiszburg Tamás, Zajzon Norbert, Kis Annamária

Korai üveggyártás Magyarországon: a pásztói üveghuta üvegtöredékeinek előzetes újravizsgálata

 

Hajnal Andor, Csámer Árpád, Kompár László, Palcsu László

A Paksi Atomerőmű környezetének sekély vízföldtani és izotóphidrológiai vizsgálata

 

Harangi Szabolcs, Kiss Balázs, Molnár Kata, Kis Boglárka Mercédesz, Lukács Réka, Seghedi, Ioan, Novák Attila, Dunkl István, Schmitt, Axel, Bachmann, Olivier, Mészáros Katalin, Ionescu, Artur, Vinkler Anna Paula, Jankovics M. Éva, Szepesi János, Soós Ildikó, Guillong, Marcel, Laumonier, Mickael, Molnár Mihály, Palcsu László, Novothny Ágnes, Pál-Molnár Elemér, Szarka László

Egy hosszan szunnyadó dácit vulkán anatómiája: a Csomád kutatásának legújabb eredményei

 

Heincz Adrián, Pál-Molnár Elemér, Kiss Balázs, Batki Anikó, Almási Enikő Eszter

Magmakeveredés és elegyedés nyomai a Ditrói alkáli masszívumban

 

Heincz Adrián, Molnár Kata, Szemerédi Máté

Az Etna működése 2017 áprilisában

 

Jáger Viktor, Benkó Zsolt

Meddig maradhat konszolidálatlan állapotban mélytengeri mésziszap? Peperitképződés a mecseki korakrétában

 

Jankovics M. Éva, Harangi Szabolcs, Kiss Balázs, Németh Károly, Ntaflos, Theodoros

Monogenetikus bazalt vulkánokat tápláló összetett magmás rendszerek: a Fekete-hegy vulkáni komplexum példája

 

Kapui Zsuzsanna, Kereszturi Ákos, Újvári Gábor, Szalai Zoltán

Folyó vagy szél? – Szállítási közeg meghatározása Földi analógiák vizsgálatával a Marson

 

Karátson Dávid, Lahitte, Pierre, Dibacto-Kamwa, Stéphane, Veres, Daniel, Gertisser, Ralf

A Csomád vulkán fejlődéstörténete új, nagy pontosságú Cassignol-Gillot K-ar kormeghatározás alapján

 

Kele Sándor

Pleisztocén édesvízi mészkövek paleohőmérsékleti rekonstrukciója kapcsolt („clumped”) izotópok segítségével

 

Kereskényi Erika, Szakmány György, Fehér Béla, Kasztovszky Zsolt, Kristály Ferenc, Rózsa Péter

A Herman Ottó Múzeum neolit metabázit nyersanyagú csiszolt kőeszközeinek előzetes archeometriai vizsgálati eredményei

 

Király Csilla, Szamosfalvi Ágnes, Szabó Csaba, Falus György

A szén-dioxid hatása a Mihályi–Répcelak természetes CO2-előfordulás fedőkőzeteiben

 

Király Edit, Kovács István János, Karátson Dávid, Wulf, Sabine

Nyomelemzések a csomádi tefrarétegek kőzetüvegszilánkjaiból lézerablációs ICP-MS-sel

 

Kis Annamária, Weiszburg Tamás, Dunkl István, Koller, Friedrich, Váczi Tamás, Buda György

A mórágyi granitoidok genetikája cirkonvizsgálatok tükrében

 

Kiss Balázs, Harangi Szabolcs, Ntaflos, Theodoros

„Dioriolit”: A Csomádi dácit petrogenezise

 

Kovács István János, Kiss János, Falus György, Hidas Károly, Aradi László, Patkó Levente, Liptai Nóra, Török Kálmán, Biró Tamás, Karátson Dávid, Pálos Zsófia, Király Edit, Fancsik Tamás, Sándorné Kovács Judit, Szabó Csaba

A Kárpát–Pannon régió „tercier” bazaltképződésének új geodinamikai modellje

 

Kovács Zoltán, Kövér Szilvia, Fodor László, Schuster, Ralf

Új Sm-Nd koradat a Tóbérclápai-kőfejtő plagiogránit gránátjából

 

Kővágó Ákos, Józsa Sándor, Király Edit

A Kikeri-tavi pannon torlat és a benne lévő korund ásvány-kőzettani vizsgálati eredményei

 

Lange Thomas Pieter, Vígh Csaba, Kővágó Ákos, Józsa Sándor

A börzsönyi metamorf kéregzárványok petrográfiai és ásványkémiai vizsgálata

 

Lange Thomas Pieter, Sági Tamás, Józsa Sándor

A bolgáromi bazanitbányából származó kvarcit kőzetzárványok és reakciószegélyük petrográfiai jellemzése

 

Lukács Réka, Harangi Szabolcs, Czuppon György, Fodor László, Petrik Attila, Dunkl István, Bachmann, Olivier, Guillong, Marcel, Buret, Yannick, Sliwinski, Jacub, Szepesi János, Soós Ildikó

A Bükkalja vulkáni terület miocén szilíciumgazdag vulkanizmusa

 

Mészáros Előd, Raucsik Béla, Varga Andrea, Schubert Félix, Heincz Adrián

A Szalatnaki Agyagpala Formáció mikroszerkezeti és Raman spektroszkópiai vizsgálata a Szalatnaki egységben

 

Miklós Dóra Georgina, Józsa Sándor

Törmelékes összletek komplex petrográfiai vizsgálata a Borjúsréti-völgy (Nyugat-Mecsek) miocén kavicsos rétegsorának példáján

 

Miklovicz Tamás, Földessy János, Royer Jean-Jacques, Hartai Éva, Szebényi Géza,

A recski intrúziók mélységi folytatásának 3D geomodelje

 

Németh Bianka, Lukács Réka, Kiss Balázs, Harangi Szabolcs

Előzetes szilikátolvadék-zárvány vizsgálatok a Csomád vulkánról

 

Németh Norbert, Kristály Ferenc

Metaszomatikus folyamatok a Bükk triász korú vulkáni eredetű kőzeteiben

 

Obbágy Gabriella, Dunkl István, Józsa Sándor, Silye Lóránd, von Eynatten, Hilmar

Az Erdélyi-medence paleogén fejlődése a nehézásványok tükrében

 

Papp Nikoletta, Varga Andrea, Raucsik Béla, Mészáros Előd, Czuppon György

Márványok a Tiszai-főegységben: a dorozsmai és a baksai márvány összehasonlító vizsgálatának előzetes eredményei

 

Patkó Levente, Kovács István János, Liptai Nóra, Aradi László, Szabó Csaba

Extrém vízszegény felsőköpeny xenolitok a Nógrád–Gömör vulkáni területről

 

Pálos Zsófia, Kovács István János, Karátson Dávid, Biró Tamás, Sándorné Kovács Judit, Bertalan Éva, Besnyi Anikó, Falus György, Fancsik Tamás

Mit mondhat a börzsöny magmáinak víztartalmáról a plagioklászok nyomnyi hidroxiltartalma?

 

Pecsmány Péter

Szihalom és környékének fejlődéstörténeti és felszínalaktani sajátosságai

 

Péterdi Bálint, T. Biró Katalin, Tóth Zoltán, Bajkai Rozália, Tóth Ivett, Bendő Zsolt

Új eredmények a domoszlói andezit régészeti elterjedéséhez: avar malomkövek Hajdúnánásról.

 

Petrik Attila, Fodor László, Bereczki László, Lukács Réka, Harangi Szabolcs

Magmás és vulkáni testek azonosítása ÉK-Magyarországon: bizonyítékok szeizmikus szelvények és fúrási adatok alapján

 

Pósfai Mihály, Rostási Ágnes, Topa Boglárka, Molnár Zsombor, Nyirő-Kósa Ilona, Bereczk-Tompa Éva, Fodor Melinda, Cora Ildikó, Kovács András, Váczi Tamás, Weiszburg Tamás, Haas János

Karbonátásványok kiválása a Balatonban

 

Radovics Balázs Géza, Körmös Sándor, Schubert Félix

A magyar Paleogén-medence szénhidrogén rendszere és eocén tárolóinak kihívása – hatástanulmány

 

Sóki Erzsébet, Gyila Sándor, Csige István

Erdélyi mofetták radonkibocsátása

 

Spránitz Tamás, Józsa Sándor, Kovács Zoltán, Váczi Benjámin, Török Kálmán

A Soproni-hegység turmalinban gazdag metamorf kőzeteinek petrográfiai elemzése és genetikai értelmezése

 

Szabó Ábel, Berkesi Márta, Aradi László, Szabó Csaba

Fluidum és kőzet kölcsönhatásának nyomai a Kelet-Erdélyi-medencéből származó felső köpeny eredetű xenolitokban

 

Szabó Zsuzsanna, Udvardi Beatrix, Kónya Péter, Gál Nóra, Edit Király, Török Patrik, Szabó Csaba, Falus György

Geokémiai folyamatok a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló gránit-beton határfelületén

 

Szepesi János, Soós Ildikó, Ésik Zsuzsanna, Lukács Réka, Sütő László, Novák Tibor, Baráz Csaba, Harangi Szabolcs

A Bükkalja geoturisztikai potenciálja

 

Thamóné Bozsó Edit, Füri Judit, Kovács István János, Király Edit, Nagy Attila, Törökné Sinka Mariann, Péterdi Bálint

A kvarc optikai lumineszcens (OSL) tulajdonságai és az azt befolyásoló tényezők különböző hazai kőzetekben

 

Tolmács Daniella, Fügedi Ubul, Gyuricza György, Müller Tamás, Hermann Viktor

Adalékok hegyvidéki területek geokémiai térképezési módszertanához

 

Török Kálmán, Király Edit, Dégi Júlia

A Soproni Gneisz csillámainak nyomelem-geokémiai változásai a magmás–metamorf fejlődéstörténet tükrében

 

Udvardi Beatrix, Szabó Zsuzsanna, Kónya Péter

Víz–kőzet kölcsönhatás a Duna menti felszínmozgásos területeken

 

Varga Andrea, Garaguly István, Papp Nikoletta, Raucsik Béla, Mészáros Előd

A Dél-Alföld aljzati képződményeinek fluidum-evolúciós kapcsolata és korrelációja: nyitott kérdések

 

Váczi Benjámin, Szakmány György, Kasztovszky Zsolt, Starnini, Elisabetta

Új eredmények a nagynyomású metaofiolit anyagú kőeszközök forrásterületének azonosításához

 

Vető István, Rotár Szalkai Ágnes, Sajgó Csanád, Csizmeg János, Király Csilla, Fekete József

Köpenyi CO2 és szerves fluidumok találkozása a Kisalföldön

 

Vígh Csaba, Király Edit, Török Kálmán, Wörner, Gerhard, Harangi Szabolcs

A hazai miocén vulkáni kőzetek gránátjainak nyomelem vizsgálata

 

Walter Heléna, Fintor Krisztián, Pál-Molnár Elemér

A Ditrói alkáli masszívum telérkitöltő ásványfázisai